Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR)
Golden Travel & Cruises is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) onder lidnummer 18028. De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen. Voor meer informatie, klik hier.
 


Gegarandeerd op reis dankzij GGTO
Met Golden Travel & Cruises gegarandeerd op reis dankzij stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Reisorganisaties. Golden Travel & Cruises is hierbij aangesloten onder lidnummer: 1511

De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terugkrijgt indien de touroperator in inancieel onvermogen zou komen. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 15 per boeking in rekening gebracht aan de klant. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Voor meer informatie, klik hier.


Calamiteitenfonds

Golden Travel & Cruises (KvK 55957897) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Zie tevens voor nadere informatie www.calamiteitenfonds.nl